Swyddi wedi eu colli yn y Scala ym Mhrestatyn

Cafodd y Scala ei ailagor yn 2009 fel canolfan gelfyddydol

Mae tri o’r pedwar staff llawn amser mewn canolfan gelf a sinema wedi colli eu gwaith er mwyn arbed arian.

Dim ond y rheolwr Chris Bond sydd yn parhau yn ei swydd yn y Scala ym Mhrestatyn.

Roedd Cyngor Sir Ddinbych, sydd yn rhoi ychydig o arian tuag at y lle, wedi rhybuddio bod angen torri nôl ar gostau cynnal y ganolfan.

Mae cadeirydd y bwrdd Rhiannon Hughes wedi dweud nad oedd ganddyn nhw lawer o ddewis ond ei bod hi’n drist y bydd pobl yn colli eu gwaith.

Cafodd y Scala ei adeiladu ym 1898 yn wreiddiol fel neuadd y dref. Cafodd ei addasu’n sinema ym 1913.

Yn 2000 mi oedd yn rhaid iddi gau am fod yna bryderon am gyflwr yr adeilad, ond mi gafodd ei hailagor yn 2009.

Gwirfoddolwyr

Y Scala oedd sinema ddigidol cyntaf Cymru ac fe wariwyd £3.5 miliwn ar y lle. Yn 2010 mi roddodd y Cyngor arian i’r ganolfan am fod yna ddiffyg ariannol. Prinder ymwelwyr oedd un o’r rhesymau.

Ddydd Mawrth mi fydd cyfarfod yn cael ei gynnal yn y Scala ar gyfer gwirfoddolwyr sydd yno yn barod a rhai newydd.

Ond mae Ms Hughes yn mynnu na fydd disgwyl i’r rhain ddod yn lle’r staff.

“Mae yna sawl rôl i’w llenwi ac mi all gwirfoddolwyr chwarae eu rhan er mwyn gwneud yn siŵr bod pobl sydd yn ymweld â’r Scala yn cael profiad pleserus.”

Ychwanegodd: “Mae’n sefyllfa anffodus ond mae’n rhaid i ni drio bod yn bositif am fod y sinema a’r ganolfan gelf yn ased mawr iawn i’r dref.

“Mae ar agor saith niwrnod yr wythnos ac mae hynny yn golygu ein bod ni angen dipyn o wirfoddolwyr. Mae’n gyfle da i bobl ifanc feithrin eu sgiliau ac i bobl hŷn allu defnyddio eu profiad a’u sgiliau gyda phobl.”

Ffynhonnell: Gwefan BBC Cymru Wales