Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Rheolwr Neuadd

Rhif Swydd:
R102
Cyflog:
£23000 - £27000
Lleoliad:
Gwynedd
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Rydym yn recriwtio ar rhan Canolfan Gelfyddydol Gymunedol yn Gwynedd sy’n chwilio am Rheolwr Neuadd.

Swydd Ddisgrifiad:

Bydd deilydd y swydd hon yn gyfrifol am arwain a goruchwylio gweithgarwch y Neuadd, er mwyn sicrhau bod holl ddefnyddwyr y neuadd yn cael y profiad gorau posib o’r adnoddau newydd. Bydd hefyd yn gyfrifol am gydlynu digwyddiadau yn y neuadd, ac am hyrwyddo y neuadd, er mwyn sicrhau fod y defnydd gorau posib yn cael ei wneud o’r adnodd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i’r swydd hon.

Dyletswyddau
– Hyrwyddo defnydd o’r neuadd
– Ymgysylltu a’r cyhoedd a rhanddeiliaid i godi ymwybyddiaeth o’r neuadd
– Sicrhau bod gwybodaeth ynglŷn a’r Neuadd ar gael i gynulleidfaoedd, yn yr ardal leol a thu hwnt
– Sicrhau bod gwybodaeth ynglŷn a’r Neuadd ar gael i gyrff allanol perthnasol, yn yr ardal leol a thu hwnt
– Gweithredu yn gadarnhaol i ddenu cynulleidfaoedd a defnyddwyr newydd i’r neuadd, er mwyn sicrhau bod y defnydd gorau yn cael ei wneud o’r adnodd

Rheolaeth bob-dydd
– Trefnu a goruchwylio unrhyw waith angenrheidiol yn ymwneud a iechyd a diogelwch, cynnal a chadw, glanhau, a diogelwch
– Sicrhau bod y Neuadd yn cydymffurfio ac unrhyw reoliadau neu ofynion cyfreithlon ym maes iechyd a diogelwch, trwyddedu, ac yswiriant
– Cymeryd cyfrifoldeb dros osod y Neuadd, neu rannau o’r Neuadd i gyrff allanol
Cydlynu digwyddiadau
– Llunio rhaglen fywiog a blaengar o weithgareddau celfyddydol cymunedol i’w cynnal yn y Neuadd
– Gwneud trefniadau ar gyfer gwerthu a dosbarthu tocynnau, fel bo’r angen
– Gweithredu fel Rheolwr Blaen Tŷ yn ystod rhai digwyddiadau
– Rhoi cefnogaeth i unrhyw gwmnïau neu grwpiau allanol sydd yn defnyddio Neuadd Ogwen
– Trefnu lluniaeth a staff gweini, fel bo’r angen

Os ydych â diddordeb yn y swydd hon, fe fydd angen i chi gofrestru eich manylion a CV isod er mwyn dechrau’r broses ymgeisio.

Back to Top