Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus

Job Number:
R101
Salary:
Graddfa: 7
Location:
Caerdydd
Closing date:
Cyn gynted ag y bo modd
Short Description:

Prif ddiben y Swydd hon yw i hyrwyddo gwasanaethau addysgol a diwylliannol y sefydliad yng Nghymru a Lloegr, gan gyfoethogi enw da a delwedd y brand brand trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau CC a chyfathrebu.

Job Information:

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Cysylltiadau â’r Cyfryngau

1. Sefydlu a chynnal cysylltiadau perthnasol yn y cyfryngau, trwy gyfrwng galwadau ffôn rheolaidd, cyfathrebu ysgrifenedig a chyfarfodydd wyneb yn wyneb; gweithredu fel y cyswllt cyntaf i’r cyfryngau ac ymateb i ymholiadau neu gydlynu ymatebion cydweithwyr.
2. Paratoi a dosbarthu datganiadau i’r wasg sy’n fywiog a diddorol er mwyn rhoi gwybod i’r cyfryngau yn gyffredinol a’r cyfryngau byd addysg yng Nghymru a Lloegr am weithgareddau y sefydliad, yn uniongyrchol ac yn defnyddio gwefan y sefydliad.
3. Paratoi a golygu erthyglau nodwedd a deunyddiau ysgrifenedig eraill i y sefydliad a chylchgronau a bwletinau eraill.
4. Ysgrifennu cynllun Cyfathrebu ar gyfer y sefydliad, yn unol â strategaeth/cynllun corfforaethol y sefydliad.
5. Monitro’r sylw mae’r wasg yn ei roi i weithgareddau y sefydliad a sicrhau bod aelodau perthnasol o staff yn cael gwybod yn brydlon am unrhyw sylw arwyddocaol o’r fath.
6. Bod ar gael yn ystod oriau tu allan i’r swyddfa i gysylltiadau o’r cyfryngau / mewn cyfnodau o argyfwng er mwyn sicrhau bod unrhyw gyfathrebu sy’n deillio o’r sefydliad yn gyson.
7. Cynrychioli y sefydliad yn y wasg a gweithredu fel llefarydd y sefydliad yn ôl y galw.
8. Datblygu a chynnal cynllun argyfwng mewn perthynas â CC.
9. Rhagbaratoi staff y sefydliad cyn iddyn nhw gyfathrebu â’r cyfryngau a threfnu hyfforddiant cyfryngau proffesiynol fel y bo’n briodol i’r staff.

Os ydych â diddordeb yn y swydd hon, fe fydd angen i chi gofrestru eich manylion a CV isod er mwyn dechrau’r broses ymgeisio.

Back to Top