Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Rheolwr Bar

Rhif Swydd:
R106
Cyflog:
£22k - £25k y flwyddyn + pensiwn
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
Cyn gynted ag y bo modd
Disgrifiad Byr:

Mae Recriwtio Cyf yn chwilio am Reolwr Bar ar gyfer cwmni poblogaidd yng nghanol Caerdydd.

Swydd Ddisgrifiad:

Mae Recriwtio Cyf yn chwilio am Reolwr Bar ar gyfer cwmni poblogaidd yng nghanol Caerdydd.

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig i ymuno gyda thîm rheoli’r cwmni.

Mae’r cwmni yn adnabyddus fel un o brif ganolfannau cerddoriaeth fyw Cymru ac wedi trefnu gigs a digwyddiadau byw am dros 30 mlynedd. Dyma gyfle gwych i gyfrannu at ddatblygiad y cwmni.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn weithgar ac yn drefnus ac yn meddu ar o leiaf 1 blwyddyn o brofiad rheoli neu oruchwylio yn y diwydiant lletygarwch.

Bydd eich gwaith yn cynnwys y cyfrifoldebau canlynol:

– Rheoli yn ystod oriau agor, gan gynnwys goruchwylio a chyfarwyddo’r staff bar a’r staff diogelwch. Cydweithio gyda threfnwyr digwyddiadau, artistiaid a thechnegwyr fel bo’r angen

– Sicrhau bod y prosesau til yn cael eu dilyn yn gywir, a chyfrif a chofnodi’r incwm dyddiol

– Archebu, derbyn a chyfrif stoc

– Rheoli’r selar, gan gynnwys glanhau a chynnal y pibellau cwrw

– Gwneud ymchwil cyson i’r dewis stoc, gan gynnwys delio gyda chynrychiolwyr cwmnïau diodydd

– Gweithredu fel Goruchwyliwr Anheddau Dynodedig, yn unol â’r drwydded. Yn ddelfrydol mi fydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus drwydded bersonol.

Oriau Gwaith: 35 awr yr wythnos

Mae’r cwmni hefyd yn gweithredu cynllun bonws.

Os ydych â diddordeb yn y swydd hon, fe fydd angen i chi gofrestru eich manylion a CV isod er mwyn dechrau’r broses ymgeisio.

Back to Top