Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Cynghorydd Gwasanaeth Cymorth Ffôn Helpa Fi i Stopio

Rhif Swydd:
R108
Cyflog:
£21,089 to £23,761 y flwyddyn pro rata
Lleoliad:
Rhif 2 Capital Quarter, Caerdydd
Dyddiad Cau:
26/06/2019
Disgrifiad Byr:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â’r tîm wedi’i leoli yng nghanol dinas Caerdydd yn Rhif 2 Capital Quarter, dafliad carreg o Orsaf Drenau Caerdydd Canolog.

Swydd Ddisgrifiad:

Cynghorydd Gwasanaeth Cymorth Ffôn Helpa Fi i Stopio

Cymhareb yw 1.6 (CAL) siaradwr Cymraeg

Iechyd Cyhoeddus Cymru yw’r asiantaeth iechyd cyhoeddus genedlaethol yng Nghymru, ac mae’n cyflogi 1700 o bobl. Cymerwch eiliad i ddarllen ein dogfennau ychwanegol i ddysgu mwy amdanom ni, ein gwerthoedd a’r gwaith gwych rydym yn ei wneud i ddiogelu a gwella iechyd a lles a lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl yng Nghymru.

Mae Helpa Fi i Stopio yn wasanaeth GIG rhad ac am ddim sy’n ceisio rhoi’r cyfle gorau i smygwyr roi’r gorau iddi. Rydym yn chwilio am gyfathrebwr brwdfrydig a medrus i ymuno â thîm ein canolfan Helpa Fi i Stopio i ddarparu cymorth rhoi’r gorau i smygu dros y ffôn i smygwyr ledled Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â’r tîm wedi’i leoli yng nghanol dinas Caerdydd yn Rhif 2 Capital Quarter, dafliad carreg o Orsaf Drenau Caerdydd Canolog.

Os oes gennych sgiliau cyfathrebu effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, os ydych yn mwynhau gweithio gyda’r cyhoedd, ac yn gallu ymdopi dan bwysau mewn amgylchedd gwaith prysur a heriol, rydym yn awyddus i glywed gennych chi, a byddem yn croesawu eich cais.

Mae’n hanfodol eich bod chi’n gallu siarad Cymraeg ar gyfer y rôl hon, a bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda’r nos ac ar ddydd Sadwrn weithiau.

Cymhareb yw 1.6 (CAL) siaradwr Cymraeg.

Cynigir y swydd hon ar sail barhaol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Lleoliad: Rhif 2 Capital Quarter, Caerdydd
Cyflog: £21,089 to £23,761 per annum pro rata
Cyfeirnod y swydd: 028-AC129-0619W
Dyddiad cau: 26 Mehefin 2019

Back to Top