Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Asesydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) – Gogledd Cymru (2 Swydd)

Rhif Swydd:
R109
Cyflog:
Pecyn cyflog cystadleuol
Lleoliad:
Gogledd Cymru
Dyddiad Cau:
04/02/2021
Disgrifiad Byr:

Rydym yn chwilio am Aseswyr Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer ein client hyfforddiant yng Ngogledd Cymru.

Swydd Ddisgrifiad:

Mae gan y cwmni adnabyddus dîm mawr sydd â phrofiad eang o sectorau amrywiol megis, Addysg, Dysgu Seiliedig ar Waith, Sefydliadau Busnes, Preifat, Cyhoeddus a’r Trydydd Sector.

Ydych chi’n arweinydd / rheolwr profiadol sy’n angerddol am ddatblygiad eraill? Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnig cymwysterau rheoli i unigolion gan reoli eich dyddiadur eich hun? Os felly, rydym am glywed wrthych!

Mae rôl yr Asesydd yn cynnwys asesu a hyfforddi ymgeiswyr ar gyfer Brentisiaeth Uwch Lefel 4/5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, sy’n cynnwys cyflwyno cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru.

Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus brofiad blaenorol o weithio o fewn rôl arwain a / neu reoli, bydd ganddynt agwedd wych a bydd ganddynt y parodrwydd i addasu a datblygu eu hunain ymhellach. Nid yw cymhwyster mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth neu ymarfer asesu (cymhwyster Asesydd) yn hanfodol, fodd bynnag, mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol.

Fe fydd angen teithio ar draws Gogledd Cymru wrth ymweld ag ymgeiswyr felly mae trwydded yrru lawn y DU a mynediad i gerbyd hefyd yn hanfodol.

Buddion Ychwanegol: Gliniadur, ffôn symudol, pecyn gwyliau hael a chynllun pensiwn cyfrannol.

Gweithle: Cartref / Allan yn y maes

Oriau: Llawn amser. Fe ystyrir oriau rhan amser

Back to Top