Economi byw fel sylfaen i iaith fyw

Plaid Cymru yn cyhoeddi cynlluniau i sicrhau swyddi i siaradwyr Cymraeg

Mae Plaid Cymru wedi cloi ei sgwrs flwyddyn o hyd ar yr iaith Gymraeg gan gyhoeddi cynlluniau i sicrhau swyddi ar gyfer siaradwyr Cymraeg a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Ymysg yr argymhellion a gyflwynwyd i ymgynghoriad y Blaid ar ddyfodol yr iaith Gymraeg, roedd cynlluniau i gynyddu’r lefel caffael er mwyn i fusnesau bychain elwa o gytundebau er mwyn sicrhau swyddi mewn ardaloedd lleol.

Mae’r blaid hefyd wedi cyhoeddi argymhellion uchelgeisiol i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle trwy annog cyrff sector cyhoeddus i ddefnyddio’r Gymraeg, a chynnig gwell hyfforddiant i weithwyr yn y sector cyhoeddus.

Blwyddyn yn ôl, lansiodd Plaid Cymru sgwrs estynedig ar yr iaith Gymraeg ar Ddiwrnod Santes Dwynwen er mwyn cynnal trafodaeth agored a gonest ar sefyllfa’r Gymraeg yn ein cymunedau.

Ffynhonnell: Gwefan Plaid Cymru