Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â Recriwtio.cymru – Yr Arbenigwyr Recriwtio Iaith Gymraeg. Rydym yma bob amser i’ch helpu i recriwtio staff Cymraeg eu hiaith.

Os oes gennych chi gwestiwn am eich anghenion recriwtio, cysylltwch â ni.

Ffurflen gysylltu

  Eich Enw (gofynnol)

  Eich E-bost (gofynnol)

  Pwnc

  Eich Neges

  Recriwtio Cyf

  Recriwtio.cymru
  Tŷ Sophia
  28 Heol y Gadeirlan
  Caerdydd
  CF11 9LJ

  Rhif Ffôn: 02922 525301

  post@recriwtio.cymru
  www.recriwtio.cymru

  Oriau busnes

  Yn ystod yr wythnos: 9yb to 5.00yh Sadwrn a Sul: Ar gau

  Rhwydweithiau cymdeithasol

  Back to Top