Cyhoeddi lansiad – Recriwtio Cyf

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi lansiad Recriwtio Cyf, Asiantaeth Recriwtio yn gweithredu ar hyd a lled Cymru ar gyfer swyddi lle mae sgiliau Cymraeg naill ai’n hanfodol neu’n ddymunol.

Rydym wedi sefydlu’r gwasanaeth newydd fel ymateb oddi wrth gyflogwyr sydd wedi defnyddio gwasanaeth Hysbysfwrdd Swyddi Cymru, ran o wefan Lleol.net. Mae’r wefan boblogaidd wedi hysbysebu bron 2000 o swyddi ar gyfer bron 250 o gyflogwyr gwahanol.

O hyn ymlaen fe fydd Recriwtio Cyf yn medru darparu gwasanaeth Recriwtio proffesiynol llawn i gyflogwyr Cymru fydd yn golygu lleihau’r baich gweinyddol.

Boed yn swydd Ymchwilydd neu’n Gyfieithydd, Plwmiwr neu’n Brif Weithredwr fe fyddwn yn cydweithio’n agos iawn gyda busnesau, sefydliadau, ysgolion a phrifysgolion ar hyd a lled Cymru. Fe fyddwn yn darparu cymorth recriwtio proffesiynol er mwyn iddynt ddod o hyd i’r ymgeiswyr priodol ar gyfer ei swyddi.

Cofrestrwch Eich CV

Os ydych chi’n debygol o fod yn edrych am swydd newydd neu am gael eich ystyried ar gyfer swydd dros y misoedd neu’r flwyddyn sydd i ddod cofiwch gofrestru eich CV gyda ni. Fe fyddwn yn defnyddio ein bas data CV fel rhan o’r broses recriwtio.

Cofrestrwch eich manylion heddiw yma.

Cyflogwyr

P’un ai a ydych chi’n edrych am ymchwilydd neu gyfieithydd, am blymiwr neu brif weithredwr, gallwn ddod o hyd i’r ymgeiswyr priodol i chi.

Ein gwasanaethau

Gweler manylion sy’n dangos yr hyn medrwn ni ei gynnig i chi.

Ein telerau

Gallwn gynnig costau hyblyg ar gyfer yr holl broses recriwtio neu ar gyfer elfennau penodol yn unig.

Rydym yma i’ch helpu ar hyd y broses a’n nod yw gwneud yn siŵr eich bod yn cyflogi’r person cywir.

Nodwch pa fath o gymorth yr hoffech ar y wefan yma ac fe ddown yn ôl atoch chi gyda chostau a manylion pellach.