Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Latest Vacancies

Job Number:
R101
Salary:
Graddfa: 7
Location:
Caerdydd
Closing date:
Cyn gynted ag y bo modd
Short Description:

Prif ddiben y Swydd hon yw i hyrwyddo gwasanaethau addysgol a diwylliannol y sefydliad yng Nghymru a Lloegr, gan gyfoethogi enw da a delwedd y brand brand trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau CC a chyfathrebu.

Back to Top