Kellogg’s: Colli 140 swyddi yn Wrecsam

Mae’r cwmni wedi dechrau ymgynghori

Gall hyd at 140 o weithwyr golli eu swyddi yn ffatri Kellogg’s yn Wrecsam.

Mae’r cwmni wedi dechrau proses ymgynghori 90 diwrnod oherwydd bod y cwmni yn “anelu at fod yn fwy effeithlon.”

Gobaith y cwmni yw y bydd ymddeoliadau cynnar.

Dywedodd Chris Hood, Llywydd Kellogg’s Ewrop: “Mae yna fwriad i sicrhau bod ein hasedau yn adlewyrchu gofynion cwsmeriaid.

“Oherwydd hynny rydym yn cymryd camau i sicrhau bod ein rhwydwaith gynhyrchu gyda’r rhif cywir o ffatrïoedd yn y llefydd cywir.”

Mae’n dangos pa mor fregus yw’r economi ac yn gwrthddweud beth mae Llywodraeth Ganolog wedi bod yn ei ddweud jest cyn ‘Dolig.”

Cynghorydd Neil Rogers Arweinydd Cyngor Sir Bwrdeistref Wrecsam

Ergyd drom’

Dywedodd Peter Hughes o undeb Unite: “Mae’r newyddion bod Kellogg’s yn meddwl rhoi 140 allan o waith yn ergyd drom i’r gweithlu.

“Mi fyddwn yn gwneud popeth y gallwn ar ran ein haelodau wrth i ni fynd i mewn i’r cyfnod 90 diwrnod i gadw pob swydd sy’n bosib.

“Mae colli unrhyw swyddi yn beth trist nid yn unig i’r rhai sydd yn cael eu heffeithio ond i’r gymuned yn ehangach ac economi Gogledd-Ddwyrain Cymru.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Bwrdeistref Wrecsam, Cynghorydd Neil Rogers: “Rydym yn siomedig clywed y newyddion, yn enwedig oherwydd ei fod yn dilyn colli swyddi yn Sharp a First Milk.

“Mae’n dangos pa mor fregus yw’r economi ac yn gwrthddweud beth mae Llywodraeth Ganolog wedi bod yn ei ddweud jest cyn ‘Dolig.”

Ychwanegodd y buasai’r cyngor yn gweithio gyda’r cwmni i roi cefnogaeth i’r gweithwyr.