BBC Cymru: 16 o swyddi’n mynd

Bydd 16 o bobl yn adran Ffeithiol a Cherddoriaeth BBC Cymru yn colli eu swyddi, yn dilyn adolygiad i lefelau staffio.

Mae’r adran yn gyfrifol am ddarparu cynnwys i raglenni fel X-Ray, Crimewatch a The One Show.

Mae oddeutu 110 o bobl yn gweithio yn yr adran, yn cynnwys 80 o staff parhaol.

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: “Bu hyn yn benderfyniad anodd iawn, a byddwn yn gweithio’n agos gyda’r staff i leihau effaith bersonol y newidiadau yma.

“Mae’r bwriad i gau swyddi yn adlewyrchu y newid a fu yn yr anghenion cynhyrchu ar gyfer teledu rhwydwaith a theledu lleol, ac yn dilyn adolygiad o lefelau staffio i’r dyfodol.

“Mae’r newidiadau hefyd yn adlewyrchu y lleihad mewn cynyrchiadau lleol, yn sgil arbedion DQF (Delivering Quality First), a gyflwynwyd yn dilyn y setliad diweddaraf i’r Drwydded.

‘Hanes nodedig’

“Mae gan adran Ffeithiol a Cherddoriaeth BBC Cymru hanes nodedig gyda chynyrchiadau teledu a radio, i’r rhwydwaith ac yn lleol…

“Fe fydd y newidiadau a gyhoeddir heddiw – er yn naturiol yn heriol – yn galluogi’r adran i ymateb yn fwy cyflym a hyblyg i’r llanw a thrai mewn gofynion cynhyrchu ar draws rhaglenni nodwedd, dogfen, cerddoriaeth, rhaglenni dydd a radio rhwydwaith.

“Mae’r BBC yn briffio’r Undebau ar y newidiadau arfaethedig ac wedi cadarnhau y bydd yn chwilio am gyfleoedd i ad-leoli’r unigolion sy’n cael eu heffeithio, lle bo’n bosibl.”

Arbedion DQF

Fel ran o gynllun arbedion DQF y BBC, mae disgwyl i BBC Cymru wneud arbedion o £10.7 miliwn erbyn 2017.

Yn 2011, cyhoeddodd BBC Cymru fod maint yr her yn golygu y byddai disgwyl i 100 o swyddi gau dros gyfnod o bedair blynedd.

Hyd yma, mae BBC Cymru wedi ad-leoli 46 aelod o staff oedd mewn perygl o golli eu swyddi o ganlyniad i DQF.

Ffynhonnell: Gwefan BBC Cymru Wales