Ffôn / Tel: 02922 525301 Ebost / Email post@recriwtio.cymru
02922 525301 post@recriwtio.cymru
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Uwch Reolwr Cyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Swyddog Grantiau Cyhoeddi
Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
Swyddi wedi eu llenwi’n ddiweddar
Teitl: Cyfieithydd
Lleoliad: Abertawe
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Swyddog Busnes
Lleoliad: Sir Benfro
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Trefnydd Cynllunio
Lleoliad: Gwynedd
Swyddi wedi llenwi'n ddiweddar
Teitl: Cynorthwyydd Meithrin
Lleoliad: Caerdydd

Gwasanaeth recriwtio

Mae Asiantaeth Recriwtio Cyf yn darparu gwasanaeth recriwtio effeithiol amlbwrpas ac arloesol ar gyfer cyflogwyr ar hyd a lled Cymru. Mae gennym hanes llwyddiannus o weitio gyda rhai o fusnesau a sefydliadau mwyaf adnabyddus Cymru. Gallwn gymryd y pwysau a’r straen oddi ar eich gwaith recriwtio a bod yno pryd bynnag sydd ei angen.

Manylion pellach →

Gwasanaeth hysbysebu

Gall hysbysebu swydd Gymraeg fod yn un o rannau drutaf eich proses recriwtio. Mae Asiantaeth Recriwtio Cyf yn gweithio gyda’n partneriaid dibynadwy ym myd y cyfryngau sy’n arbenigo mewn hysbysebu swyddi iaith Gymraeg. Gyda’n gilydd fe allwn sicrhau y bydd eich hysbyseb yn cyrraedd cynifer a phosib o bobl.

Manylion pellach →

Gwasanaeth chwilio talent

Mae rhai swyddi gwag yn fwy anodd i’w llenwi nag eraill. Efallai fod hyn oherwydd bod angen sgiliau Cymraeg penodol neu oherwydd lleoliad y swydd neu natur allweddol y gwaith. Mae Asiantaeth Recriwtio Cyf yn medru darparu gwasanaeth chwilio am ymgeiswyr ar gyfer yr achlysuron hynny lle nad yw technegau recriwtio traddodiadol yn mynd i gyrraedd y gweithwyr gorau.

Manylion pellach →

Dyma rai o’r cyflogwyr sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau

s4c

Gower College

Mudiad Meithrin

Cantref

Plaid Cymru

 

Back to Top