620 o swyddi i Ben-y-bont

Fe fydd 620 o swyddi newydd yn cael eu creu ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn y diwydiant technoleg gwybodaeth.

Mae’r cwmni o Ganada – CGI – yn awyddus i ddechrau recriwtio ar unwaith.

Yn y pum mlynedd nesa’, fe fydd 620 o bobl yn cael eu cyflogi gan y cwmni – o rai sydd newydd adael yr ysgol i weithwyr profiadol.

Ddwy flynedd yn ôl, fe brynodd CGI gwmni Logica, ac mae eisoes yn cyflogi 900 o bobl ar dri safle ym Mhen-y-bont.

Daw hyn wrth i record Cymru o ddenu buddsoddiad mewnol wella.

Yn ôl y ffigyrau diweddara’, fe welodd Cymru gynnydd o 18% mewn prosiectau buddsoddiad mewnol rhwng 2013 a 2014.

Mae llywodraeth Cymru’n buddsoddi £3,208,500 yn y fenter, a bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld â CGI – sydd yn ei etholaeth – fore Llun.

Ffynonell: BBC CYMRU WALES