120 o swyddi newydd i Gasnewydd

Mae cwmni dur o’r Dwyrain Canol wedi cyhoeddi y bydd yn agor safle gweithgynhyrchu yng Nghasnewydd, gan greu 120 o swyddi.

Bydd AIC Steel Group yn gwario £10 miliwn ar ddatblygu hen safle cwmni dur Rowecord yn y ddinas.

Fe aeth Rowecord i ddwylo’r gweinyddwyr ym mis Ebrill 2013, gyda dros 400 o weithwyr yn colli’u gwaith.

Yn ôl AIC Steel, maen nhw’n gobeithio cynnig swyddi i rai o gynweithwyr Rowecord.

Y safle ar Ffordd Wysg fydd pencadlys cyntaf y cwmni ym Mhrydain, ar ôl bod yn cynhyrchu strwythurau dur ar draws y Dwyrain Canol ac yn China ers 20 mlynedd.

Eu bwriad yw cynhyrchu tua 18,000 o dunelli o ddur yno bob blwyddyn, gan sefydlu swyddfa weinyddol yn Llundain hefyd i geisio ennill cytundebau sylweddol.

‘Cam naturiol’

Yn ôl Cyfarwyddwr AIC Steel yn y DU, Michael Treacy, mae gan y cwmni strategaeth glir ar gyfer datblygu busnes llwyddianus yng Nghasnewydd.

“Ar ôl gweithio ar nifer o brosiectau mawr yn y Deyrnas Unedig, roedd hi’n gam naturiol i ni sefydlu presenoldeb yma,” meddai. “Mae yna nifer o gyfleoedd cyffrous yn y farchnad ym Mhrydain yr y’m ni wrthi’n eu targedu.”

“Fe ddewison ni Gasnewydd fel canolfan i’n gwaith oherwydd bod gan y ddinas weithlu a sgiliau pwrpasol, ynghŷd â’r math o ddiwylliant sy’n cefnogi diwydiant trwm.”

Cafodd y buddsoddiad ei groesawu gan Weinidog yr Economi, Edwina Hart, a ddywedodd:

“Rydw i wrth fy modd bod cwmni rhyngwladol o’r fath safon wedi dewis dod i Gymru. Mae gweithgynhyrchu yn un o’r sectorau sydd o bwys mawr i’r economi Gymreig ac mae buddsoddiad o dramor yng Nghymru wedi cynyddu bron i 200%”.

“Cafodd penderfyniad AIC Steel i agor eu pencadlys cynta’ yn y DU yng Nghasnewydd ei selio ar y cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol sydd yma, yn ogystal â’r ffaith fod gan y gweithlu lleol sgiliau o safon uchel.”

“Mae hyn yn atgyfnerthu bod Cymru’n lle arbennig i fusnesau fod.”

Un o gynweithwyr Rowecord, fydd bellach yn cael ei gyflogi gan AIC Steel, yw Mark Thorpe, 37, o Bontymister.

“Fe ymunais i â Rowecord fel prentis yn syth o’r ysgol,” meddai. “Ro’n i’n caru’r gwaith a phan golles i’r swydd ro’dd hi’n dipyn o ergyd.”

“Mae wedi bod yn flwyddyn anodd, felly dwi wrth fy modd i dderbyn cynnig newydd i weithio ar y safle. Mae’n gyffrous gweld yr hen le yn dod yn fyw eto.”

“Fe ddewison ni Gasnewydd fel canolfan i’n gwaith oherwydd bod gan y ddinas weithlu a sgiliau pwrpasol, ynghŷd â’r math o ddiwylliant sy’n cefnogi diwydiant trwm”

Michael Treacy Cyfarwyddwr AIC Steel yn y DU

Ffynhonnell: Gwefan BBC Cymru Wales