1,100 o swyddi newydd i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd mwy na 1,100 o swyddi newydd yn cael eu creu yng Nghymru.

Daw’r newyddion ynglŷn â’r swyddi – sy’n cynnwys 700 fydd yn cael eu creu gan gwmni Deloitte yng Nghaerdydd – ar ddechrau cynhadledd fuddsoddi ryngwladol yng Nghasnewydd.

Yn ogystal â chwmni Deloitte, cwmni sy’n rhoi cyngor a chymorth i fusnesau, cyhoeddodd pum cwmni arall y byddant yn creu swyddi newydd yng Nghymru.

Bydd cwmni Griffin Place Communications yn creu mwy na 300 o swyddi mewn canolfan alw newydd yng Nghwmbrân, Torfaen.

Y chwe chwmni yw:

  • Deloitte – 700 o swyddi – Caerdydd. Eisoes mae’r cwmni cyfrifon a chynghori busnesau yn cyflogi 300 o staff mewn dau safle yn y ddinas. Mae prif ganolfan y cwmni yn ardal fenter y brifddinas. Mae disgwyl i’r cwmni ryddhau mwy o fanylion o fewn yr wythnosau nesa.
  • Griffin Place Communications (GPC) – 300 o swyddi – Cwmbrân, Torfaen. Cwmni o Lundain sy’n codi canolfan alw newydd ar gyfer busnesau sy’n arbennigo ym maes gofal cwsmer.
  • Raytheon – 50 – Brychdyn, Sir y Fflint. Safle cynhyrchu awyrennau sydd wedi sefydlu canolfan cynllunio a chanolfan ymchwil newydd gwerth £1 miliwn.
  • Smartpipe Solutions – 44 o swyddi – Cwmbrân. Datblygu meddalwedd £10m. Yn ymwneud â maes gwasanaethau digidol sy’n defnyddio proffil cwsmeriaid i gynorthwyo gyda gwaith sy’n cynnwys hysbysebu digidol, e-fasnach a fideo ar alw.
  • SPTS Technologies – 30 o swyddi – Casnewydd. Swyddi gwaith ymchwil ar gyfer cwmni sy’n darparu offer ar gyfer i fusnesau sy’n gweithio ym maes microelectic, maen nhw hefyd yn ehangu i’r maes biofeddygol.
  • Essentra – 20 o swyddi – Casnewydd. Mae hyn ynghyd â 40 o swyddi eraill sydd wedi ei diogelu mewn cwmni pecynnu ar safle newydd yn y ddinas.

Dywedodd Prif weinidog Cymru Carwyn Jones fod buddsoddiadau tramor yng Nghymru wedi cyrraedd ei lefel uchaf erioed.

“Mae’r chwe phrosiect yma yn creu nifer fawr o swyddi newydd, o ansawdd uchel yng Nghymru.

“Sdim byd na allwn ei wneud yng Nghymru a dyna fydd fy neges i fuddsoddwyr tramor fory. ‘Does dim angen cymryd fy ngair i am hynny – mae cyhoeddiadau heddiw yn rhan o llif cyson o fuddsoddwyr sy’n parhau i ddewis Cymru,” meddai Mr Jones.

“Rydym wedi helpu pob un o’r prosiectau buddsoddi hyn fel llywodraeth sy’n cefnogi busnesau ac sy’n gweithio gyda diwydiant gan annog a chefnogi cwmnïau sydd am fuddsoddi yng Nghymru.

“Ar drothwy Cynhadledd Fuddsoddi DU Cymru 2014, ni allwn fod wedi dymuno hysbyseb well ar gyfer sgiliau a llwyddiant Cymru wrth inni hyrwyddo Cymru fel y dewis cyntaf i fuddsoddwyr.”

BUDD ECONOMIADD

Dywed gohebydd economaidd BBC Cymru, Sarah Dickins, y bydd dylanwad cwmnïau o’r fath ar economi Cymru yn sylweddol.

“Mae’r cwmnïau wedi derbyn cymhorthdal o £4.6 miliwn gan Lywodraeth Cymru, ac mae hynny’n 10% o’r hyn maen nhw’n ei wario ar ymchwil a datblygu .

“O ran y cwmniau maen nhw’n gwario tua £13 miliwn y flwyddyn ar nwyddau.

“Mae pob £1 miliwn sy’n cael ei wario gan y cwmnïau yn cefnogi 10 o swyddi yn yr economi leol.

“Mae tri o bob deg o brif gyflenwyr y cwmni yn gwmnïau o Gymru, ac mae peirianwyr y cwmnïau yn ennill rhwng £29,000 a £65,000.”

Sgiliau uchel

Bu sôn am obeithion Deloitte o greu cannoedd o swyddi newydd nôl ym mis Medi, ac mae’r cwmni yn gobeithio rhyddhau rhagor o fanylion o fewn yr wythnosau nesa.

Dywedodd llefarydd: “Er bod y manylion terfynol eto i’w cwblhau, rydym yn rhagweld cannoedd o swyddi newydd dros y blynyddoedd nesa.

“Bydd hyn yn cryfhau safle Deloitte fel y cwmni mwyaf yng Nghymru, o ran y sector cynghori busnesau eraill.”

Bydd y 30 o swyddi fydd yn cael eu creu gan SPTS Technologies yn rhai o sgiliau uchel, yn y maes ymchwil a datblygu dyfeisiadau biofeddygol.

Daw’r cyhoeddiad ynglŷn â’r swyddi newydd wrth i Uwch-gynhadledd Buddsoddi y DU gael ei chynnal yn y Celtic Manor, Casnewydd.

Mae disgwyl i 250 o fuddsoddwyr, arweinwyr busnes a gweinidogion fynychu’r digwyddiad dros ddau ddiwrnod.

Bydd y nwyddau technolegol diweddara hefyd yn cael eu harddangos, gan gynnwys cwch cyflym o fath sy’n cael ei huniaethu gyda James Bond. Mae’r cwch, gafodd ei gynhyrchu gan Scubacraft o Sir Fôn, hefyd yn gallu teithio dan ddŵr.

Bydd hefyd cyfle i weld y beic cyntaf yn y DU sydd â ffrâm gydag argraffid 3D, beic gafodd ei gynhyrchu gan gwmni Renshaw, Caerdydd.

Ffynonell: BBC CYMRU FYW